هنرستان دخترانه حضرت مریم (س)
 
  کارهای زیبای بچه هاای گرافیک رو در منوی گالری سایت مشاهده کنید  
 
 
 
   
 
 
  توصیه های کلیدی دروس تخصصی  
 
 

مشاهده عکس های بیشتر در گالری عکس سایت

توصیه‌های کلیدی دروس تخصصی

رشته گرافیک

ð درس چاپ:

ـ رعایت نظم، محافظت از ابزار و امکانات کارگاه ابزار شخصی

ـ ارائه نمونه نهایی چاپ یک الی دو هفته پس از آموزش تکنیک

ـ خلاقیت و نوآوری در اجرای تکنیک‌ها و تلفیق آنها با هم

ـ ارائه تکنیک‌های چاپ به شکل کاربردی

ـ استفاده از طراحی شخصی و غیر کپی

ـ دقت کافی در زمان تدریس و نمایش آثار چاپی توسط هنرآموز

ـ اجرای اتودهای تأیید شده با دقت و رعایت اصول و ارسال بموقع

ð درس مبانی هنرهای تجمسی:

ـ دقت کافی در زمان تدریس هنرآموز و مشارکت فعال در پرسش و پاسخ‌ها درکلاس آنلاین

-مطالعه بخش تئوری کتاب

ـ دقت در تحلیل آثار هنرمندان در جهت تقویت بصری توسط هنرآموز

ـ به همراه داشتن لوزام و ابزار لیست شده و محافظت و نگهداری از آنها

ـ ارسال اتودهای اولیه در طول زمان کلاس

ـ انجام به موقع تکالیف ارائه پروژه کامل شده به صورت هفتگی

ـ نگهداری تمام اتودها در پوشه یا کلربوک

ـ خلاقیت و نوآوری در اتودهای ارائه شده

ـ اجرای اتودهای تأیید شده با دقت و رعایت اصول و ارسال بموقع

ـ ارائه به موقع کارهای اجرایی اصلاح شده وارسال بموقع

ð درس تصویرسازی:

ـ استفاده مفید از ساعاتی که در کلاس آنلاین هستند

ـ ثمر رساندن یک کار اجرایی با هدف اینکه کار به نحو احسنت به اتمام برسد

ـ دیدن و تحلیل و بررسی کتاب داستانهای گروه سنی الف، ب، ج و د

ـ تمرین مستمر و مداوم طراحی در منزل و در ایام تعطیلات تابستان

ـ برنامه ریزی دقیق و مفید برای درس‌ها مثلاٌ اگر شنبه درس تصویر سازی و یا صفحه آرایی را دارند بعد از ساعت درسی کلاس  برای تثبیت درس و روند پیشرفت کار همان روز انجام دهند و نگذارند که برای آخرین روزی که فردای آن کلاس انلاین دارند

ـ در حفظ و نگهداری ابزار و وسایل خود کوشا باشند مثلاٌ برای شستن قلم مو، سر قلم مو را به ته لیوان آب فشار ندهند که موهایش از هم باز شوند

-نام ونام خانوادگی خودرا در پرو فایل خود درج کنند همچنین استغاده از عکس مناسب خود هنرجو

ð درس تاریخ هنر جهان:

ـ حضور مرتب در کلاس آنلاین

--حضور فعال در کلاس آتلاین(درزمان اعلام هنرآموز،دوربین ومیکروفون فعال بوده وبه سوالات پاسخ داده شود)

ـ رعایت نظم و دقت در زمان تدریس هنرآموز

ـ مطالعه هر بخش قبل از تدریس توسط هنرآموز

ـ مشارکت فعال در پرسش و پاسخ‌ها

ـ ارائه کنفرانس هفتگی طبق بخش تعیین شده

ـ طراحی سوال از بخش‌های مختلف (انواع شکل طراحی سوال)

ـ خلاصه نویسی طبقه بندی شده هر درس

ـ به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت روش مطالعه و خلاصه نویسی‌ها با هنرجویان

ـ آمادگی کافی و مناسب برای آزمون‌های هفتگی دوره ای

 

 

ð درس تاریخ هنر ایران:

-حضور مرتب در کلاس آنلاین

-حضور فعال در کلاس آنلاین(درزمان اعلام هنرآموز،دوربین ومیکروفون فعال بوده وبه سوالات پاسخ داده شود)

ـ رعایت نظم و دقت در زمان تدریس هنرآموز

ـ مطالعه هر بخش قبل از تدریس توسط هنرآموز

-مطالعه قبل از تدریس-خلاصه نویسی به صورت جدول آموزش داده شده (به انتخاب هنر جو به شکل دست نویس،تایپی،

فایل پاور پوینت پی دی اف)-آمادی برای کنفرانس

-مطالعه پس از تدریس-آمادگی برای پرسش وپاسخ شفاهی آمادگی برای آزمون کتبی

ـ مشارکت فعال در پرسش و پاسخ‌ها

ـ ارائه کنفرانس هفتگی طبق بخش تعیین شده

ـ طراحی سوال از بخش‌های مختلف (انواع شکل طراحی سوال)

ـ به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت روش مطالعه و خلاصه نویسی‌ها با هنرجویان

ـ آمادگی کافی و مناسب برای آزمون‌های هفتگی دوره ای

 
 
   
 
نقشه سایت